Ikke kategoriseret

Generalforsamling April 2023

Hundens Tarv

Alle betalende medlemmer af foreningen er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, og vi opfordrer så mange som muligt til at komme.

Tilmelding kan ske på info@hundenstarv.dk eller telefon 60704152

Generalforsamling den 16. April 2023

Tornsagervej 38, 7000 Fredericia. Klokken 11.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ad. Pkt. 6:

§ 7: Bestyrelsen fritages for betaling af medlemkontigent

Ad. pkt. 7:

På valg:

Næstformand Jayne Johnsen

Kasserer Christian Birkemark

Bestyrelsesmedlem Martin Gade Kristensen

Ikke på valg:

Formand Lars Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Allan Pedersen

Bestyrelsesmedlem Vibeke Reese (Udgået af bestyrelsen)

Opstillet til nyvalg:

Der er ledige pladser i bestyrelsen, både som bestyrelsesmedlem og suppleant. Kom og vær med til at gøre en forskel.