Nyheder

Ordinær generalforsamling 2022

Hundens Tarv afholder ordinær generalforsamling

Den 24. april kl. 10.00

På Tornsagervej 38, 7000 Fredericia

Generalforsamlingen er åben for Hundens Tarvs medlemmer. Gyldigt medlemskort giver adgang til mødet.

Af praktiske grunde beder vi om, at man tilmelder sig på forhånd. Send en mail til info@hundenstarv.dk eller ring til 6070 4152.

Dagsorden nedenfor

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ad. Pkt. 6:

Ingen indkomne forslag

Ad. pkt. 7:

På valg:

Lars Jørgensen (Formand)

Allan Pedersen (Bestyrelsesmedlem)

Vibeke Reese (Bestyrelsesmedlem)

Ikke på valg:

Næstformand Jayne Johnsen

Bestyrelsesmedlem/kasser Christian Birkemark

Bestyrelsesmedlem Martin Gade Christensen

Opstillet til nyvalg:

Ingen