• Ikke kategoriseret

  Generalforsamling den 21. april 2024

  Hundens Tarv

  Alle betalende medlemmer af foreningen er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, og vi opfordrer så mange som muligt til at komme.

  Tilmelding kan ske på info@hundenstarv.dk eller telefon 60704152

  Generalforsamling den 21. April 2024

  Tornsagervej 38, 7000 Fredericia. Klokken 11.00

  Dagsorden ifølge vedtægt:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

  Ad. pkt. 7:

  På valg:

  Bestyrelsesformand Lars Jørgensen

  Bestyrelsesmedlem Allan Pedersen (modtager ikke genvalg)

  Der er ledige pladser i bestyrelsen, både som bestyrelsesmedlem og suppleant. Kom og vær med til at gøre en forskel.