• Ikke kategoriseret

    Generalforsamling April 2023

    Hundens Tarv Alle betalende medlemmer af foreningen er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, og vi opfordrer så mange som muligt til at komme. Tilmelding kan ske på info@hundenstarv.dk eller telefon 60704152 Generalforsamling den 16. April 2023 Tornsagervej 38, 7000 Fredericia. Klokken 11.00 Dagsorden Valg af dirigent og stemmetællere Godkendelse af dagsorden Bestyrelsens beretning til godkendelse Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner Indkomne forslag Valg til bestyrelsen Valg af revisor Eventuelt Ad. Pkt. 6: § 7: Bestyrelsen fritages for betaling af medlemkontigent Ad. pkt. 7: På valg: Næstformand Jayne Johnsen Kasserer Christian Birkemark Bestyrelsesmedlem Martin Gade Kristensen Ikke på valg: Formand Lars Jørgensen Bestyrelsesmedlem Allan…